آنالیز قیمت Lexus ES250 2014

آنالیز قیمت 
هزینه خرید خودرو در خارج از ایران (دلار آزاد) 49000 - 44000 USD (ضرب در نرخ روز دلار در بازار آزاد)
هزینه ترخیص خودرو از گمرک، عوارض و ارزش افزوده
67000000 حدود شصت و هفت میلیون تومان
هزینه شماره گذاری و عوارض آن
14500000 حدود چهارده میلیون و پانصد هزار تومان
هزینه خودروی فرسوده 18000000 حدود هجده میلیون تومان
هزینه ثبت سفارش،حمل، بیمه، انتقال، پوشش دفاتر و . . . 3000000 حدود سه میلیون تومان
هزینه کارمزد شرکت وارد کننده
5000000 حدود پنج میلیون تومان

 

حدود قیمت تمام شده برای مصرف کننده بسته به آپشن بین 241 تا 267 میلیون تومان خواهد بود.
قیمت نهایی فروش بر اساس نرخ روز ارز و آپشن ها بر اساس درخواست مشتری و یا موجودی روز در زمان عقد قرارداد تعیین خواهد گردید.