آنالیز قیمت Lexus CT200H 2014

آنالیز قیمت 
هزینه خرید خودرو در خارج از ایران (دلار آزاد) 49000 - 38000 USD (ضرب در نرخ روز دلار در بازار آزاد)
هزینه ترخیص خودرو از گمرک، عوارض و ارزش افزوده
16500000 حدود شانزده میلیون و پانصد هزار تومان
هزینه شماره گذاری و عوارض آن
16000000 حدود شانزده میلیون تومان
هزینه خودروی فرسوده 18000000 حدود هجده میلیون تومان
هزینه ثبت سفارش،حمل، بیمه، انتقال، پوشش دفاتر و . . . 3000000 حدود سه میلیون تومان
هزینه کارمزد شرکت وارد کننده
4000000 حدود چهار میلیون تومان

 

حدود قیمت تمام شده برای مصرف کننده بسته به آپشن بین 177 تا 210 میلیون تومان خواهد بود.
قیمت نهایی فروش بر اساس نرخ روز ارز و آپشن ها بر اساس درخواست مشتری و یا موجودی روز در زمان عقد قرارداد تعیین خواهد گردید.