آنالیز قیمت Alfa romeo Mito 2014

آنالیز قیمت 
هزینه دلاری خرید خودرو در خارج از ایران بسته به آپشن (دلار آزاد) 25000-33000  USD (ضرب در نرخ روز دلار در بازار آزاد)
هزینه ترخیص خودرو از گمرک، عوارض و ارزش افزوده
-
هزینه شماره گذاری و عوارض
-
هزینه خودروی فرسوده 18000000 حدود هجد میلیون تومان
هزینه ثبت سفارش، حمل، بیمه، انتقال، پوشش دفاتر و . . . -
هزینه کارمزد شرکت وارد کننده
3000000 حدود سه میلیون تومان

 

حدود قیمت تمام شده برای مصرف کننده بسته به آپشن بین 141 تا - میلیون تومان خواهد بود.
قیمت نهایی فروش بر اساس نرخ روز ارز و آپشن ها بر اساس درخواست مشتری و یا موجودی روز در زمان عقد قرارداد تعیین خواهد گردید.