تلگرام فروش اقساطی خودرو

فروش اقساطی خودرو

کانال تلگرام تلفن واحد فروش : 77480480-021 | 77164810-021
عضویت
فروش ویژه تیبا SX ویژه اردیبهشت94

فروش ویژه تیبا SX ویژه اردیبهشت94

فروش نقدی ویژه تعداد محدودی تیبا فول SX یورو 4 با قیمت 24.700.000 تومان توسط شرکت پدیده خودرو تیراژه آغاز شد . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

21.02.94 0 12 493
خودروهای داخلی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 29 فروردین 94

خودروهای داخلی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 29 فروردین 94

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ29 فروردین 94اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 29 فروردین 94به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. پژو 405GLXوSLX

29.01.94 0 2 672
خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 19 اسفند 93

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 19 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 19 اسفند 93 اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 19 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. پژو 405GLXوSLX

19.12.93 0 2 802
خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 19 اسفند 93

خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 19 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 19 اسفند 93اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 19 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. نام خودرو سال ساخت

19.12.93 1 3 010
خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 18 اسفند 93

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 18 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 18 اسفند 93 اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 18 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. پژو 405GLXوSLX

18.12.93 1 1 928
خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 18 اسفند 93

خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 18 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 18 اسفند 93اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 18 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. نام خودرو سال ساخت

18.12.93 0 1 446
افزایش جایگاه‌های عرضه سوخت در گیلان

افزایش جایگاه‌های عرضه سوخت در گیلان

فردین چراجی صبح امروز در حاشیه بازدید از جایگاه‌های عرضه سوخت در گیلان از ساماندهی 206 جایگاه عرضه سوخت در استان خبر داد و اظهار داشت: این جایگاه‌ها شامل 94 باب جایگاه CNG فعال و 112 باب جایگاه پمپ بنزین بوده که برای نوروز 94 آماده شده است . شرح در ادامه مطلب

17.12.93 0 1 156
خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 16 اسفند 93

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 16 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 16 اسفند 93 اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 16 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. پژو 405GLXوSLX

16.12.93 0 2 343
خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 16 اسفند 93

خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 16 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 16 اسفند 93اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 16 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. نام خودرو سال ساخت

16.12.93 0 1 370
خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 14 اسفند 93

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 14 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 14 اسفند 93 اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 14 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. پژو 405GLXوSLX

14.12.93 0 1 104
خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 14 اسفند 93

خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 14 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 14 اسفند 93اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 14 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. نام خودرو سال ساخت

14.12.93 0 800
خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 13 اسفند 93

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 13 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 13 اسفند 93 اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 13 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. پژو 405GLXوSLX

13.12.93 0 2 304
خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 13 اسفند 93

خودروهای خارجی موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 13 اسفند 93

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 13 اسفند 93اعلام شد. لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 13 اسفند 93به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. نام خودرو سال ساخت

13.12.93 0 913
رونق گرفتن معاملات خودرو

رونق گرفتن معاملات خودرو

سال ۹۳ هم کم‌کم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و اگرچه امسال بازار خودرو، روال سالهای گذشته را طی نکرد، اما بالاخره خرید و فروش‌ها در بازار خودرو رونق گرفته و آنگونه که فعالان بازار می‌گویند، خریداران و فروشندگان خودرو کم‌کم روانه بازار شده و معاملات را رونق داده‌اند. شرح در ادامه مطلب

13.12.93 0 1 040
تجارت مرگ !

تجارت مرگ !

تجارت مرگ به تجارت مواد مخدر، اسلحه و قاچاق انسان، می‌گویند. اما تجارت دیگری در زیر پوست شهر در جریان است که آثار مخرب آن کمتر از اقدامات یاد شده نیست. پیش از این برخی رسانه‌ها از اتفاقات روزمره‌ای که در تعمیر غیر اصولی و سطحی خودروهای چپی و تصادفی شدید و عرضه مجدد این خودروها به عنوان خودروی نو و اصطلاحا بی‌رنگ، رخ می‌دهد پرده برداشته بودند. شرح

13.12.93 0 971
اطلاع جدیدی پس از اظهارنظر رییس سازمان لیگ نداریم

اطلاع جدیدی پس از اظهارنظر رییس سازمان لیگ نداریم

مدیر روابط عمومی ایران خودرو توضیحاتی درباره بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس به دو شرکت خودروسازی ارائه کرد .علی مصریان درباره موضوع واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو اظهار داشت: مبحثی که در این خصوص مطرح شده به اظهارات رییس سازمان لیگ،انجام برمی گردد و ما اطلاع جدیدی نداریم. وی افزود:در صورتیکه موارد

13.12.93 0 1 066
ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور

ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور به تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور پرداخت. سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، اظهار کرد: طبق‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم اکنون در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

13.12.93 0 1 152
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت پدیده خودرو تیراژه است.
راه اندازی و پشتیبانی :گروه فنی مهندسی پیکان طراحی و راه اندازی وب سایت های لیزینگ خودرو
انصراف
مشاوره رایگان : 77480480-021
ساعات پاسخگویی: 9 الی 19