اطلاعیه پرداخت ودیعه

اطلاعیه مدیریت شرکت پدیده خودرو تیراژه

قابل توجه مشتریان عزیز جهت جلوگیری از سوء استفاده سودجویان در صورت لزوم به پرداخت ودیعه،توجه داشته باشند که رسید پرداختی به نام حمیدرضا کشوری ارائه شود در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی را در قبال مبلغ پرداخت شده قبول نخواهد کرد.