پاداش ماهیانه کرمان موتور به خریداران نقدی جک S5 
کرمان موتور در طرحی خلاقانه و جالب تا دو سال به خریداران نقدی کراس اوور جک اس۵ پاداش ماهیانه پرداخت می کند.
کرمان موتور به عنوان شریک تجاری جک در ایران اقدام به ارائه طرحی ویژه ی خریداران شاسی بلند جک اس۵ کرده است.
در طرح اعلام شده از سوی کرمان موتور خریداران اس۵ تا دو سال به صورت ماهانه مبلغی را از شرکت به عنوان هدیه و پاداش دریافت خواهند کرد.
البته این طرح یک پیش نیاز مهم و اساسی دارد. برای اینکه خریداران اس ۵ مشمول این پاداش ۲ ساله شوند، حتما باید خودروی شاسی بلند جک اس۵ را به صورت نقدی خریداری نمایند.
پاداش خریداران کراس اوور جک اس۵ به مدت دو سال و هر ماه مبلغ ۲ میلیون ریال خواهد بود که طبق جدول ذیل به خریداران پرداخت خواهد شد.

هدیه کرمان موتورهدیه کرمان موتور