حذف حروف انگلیسی از تابلوهای راهنمایی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه این روش با عنوان کد معبر در تابلوهای راهنمای معابر اصلی و بزرگراهی پایتخت مورد استفاده قرار می گیرد افزود: طرح مطالعاتی اجرای برنامه کد گذاری معابر اصلی و بزرگراهی شهر تهران دراین معاونت آغاز شده است.به گفته تشکری هاشمی، با اجرای این طرح در تابلوهای راهنمایی معابر شهر تهران عنوان معبر با حروف فارسی مشخص و شماره (کد) معبر نیز به صورت لاتین درج خواهد شد.آموزش و آگاه سازی شهروندان از تجهیزات کنترل ترافیک دردستور کار قرار گرفته استمعاون شهردار تهران انجام دادن تخلف به دلیل عدم اطلاع از وجود دوربین های ترافیکی عذر موجهی نیست گفت: قانون به منظور حفظ سلامت شهروندان یک شهر، ایمنی، نظم بخشی به ترافیک و حفظ حقوق شهروندان است.وی افزود: با این وجود آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در راستای ارتقا فعالیت های قانونی در دستور کار قرار گرفته است تا اطلاع رسانی از دست آوردهای کنترل ترافیک برای شهروندان انجام شود.تشکری هاشمی همچنین توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری را از دیگر برنامه های سازمان حمل و نقل و ترافیک دانست تصریح کرد: ارتقا بخشیدن به مسائل ایمنی و انضباط ترافیک نیز پیش بینی شده است.وی با بیان اینکه در سال های اخیر اقدام لازم انجام شد و در مرحله نتیجه دهی هستیم خاطر نشان کرد: توسعه کنترل سرعت در شهر تهران، عبور از چراغ قرمز، پوشش محدوده ترافیک و زوج و فرد، برداشت آمار ترافیکی، مدیریت تقاطع ها، نظارت تصویری شهر و کنترل تونل ها و پل های شهری از جمله بخش های بودند که در خصوص آن ها گزارش موفقی دریافت کردیم.تشکری هاشمی افزود: مقرر شد تا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، تیم هایی با مشارکت واحدهای مختلف سازمان حمل و نقل و ترافیک تشکیل شود تا اطلاعات تجهیزات شهری مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.