تازه ترین خبر درباره وام 25 میلیون تومانی خودرو/تصمیم بانک مرکزی برای 110 هزار دستگاه خودرو
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: براساس تفاهم اولیه، مقرر شده بود که خودروسازان یا نمایندگی های ذیربط آنها مدارک و مستندات کامل به شرح لیست مشتریان، چک‌های ظهرنویسی شده توسط خودروسازان به انضمام مشخصات خودرو و همچنین سایر مدارک هویتی و شناسایی و... را ارائه کنند.وی ادامه داد: برهمین اساس، خودروسازان این مدارک را باید به بانک‌ها تحویل دهند و بعد از آن، بانک‌ها صحت و کامل بودن مدارک را احراز می‌کنند و سپس مدارک برای بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا این بانک نسبت به تامین مالی اقدام کند.این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی از نمایندگی ها و خودروسازان این مدارک را به طور کامل تحویل ندادند؛ مانند ظهرنویسی چک‌ها که انجام نشده بود، ضمن اینکه شرط اصلی و لازم این است که مدارک به صورت کامل و طبق تفاهم نامه های اولیه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.میرمحمد صادقی در عین حال خاطرنشان کرد: امروز مجدداً به بانک‌ها تاکید کردیم، در صورتی که مدارک و مستندات را به صورت کامل دریافت کردند، نسبت به کارهای بعدی اقدامات لازم را صورت دهند.