شرایط جدید فروش اقساطی نیواکتیون 2014
این خودرو به دو صورت نقدی به مبلغ 124 میلیون تومان و اقساط با تحویل فوری به مشتریان عرضه خواهد شد.خودرو نیو اکتیون تنها خودرو شاسی بلند کوپه آفرود است.
شرایط فروش اقساطی این خودرو به شرح جدول زیر است:
فروش اقساطی نیواکتیون 2014,فروش اقساطی سانگ یانگ, فروش اقساطی محصولات سانگ یانگ, رامک خودرو,شرایط جدید اقساطی نیواکتیونفروش اقساطی نیواکتیون 2014,فروش اقساطی سانگ یانگ, فروش اقساطی محصولات سانگ یانگ, رامک خودرو,شرایط جدید اقساطی نیواکتیون
جهت بزرگنمایی ، روی تصویر کلیک نمایید .