محصولات ام وی ام دی 97فروش فوری محصولات ام وی ام شرکت مدیران خودرو با قیمت جدید از صبح امروز 1 دی ماه 97 به شرح جدول شرایط زیر و تحویل 30 روز کاری آغاز شد.

قیمت جدید محصولات ام وی ام - دی 97

خودرو
قیمت جدید در دی ماه 97 (تومان)
X22 AT Excellent Sport
158/500/000
X22 AT Luxury
152/100/000
X22 MT Excellent Sport
140/500/000
X22 MT Luxury
134/200/000
X22 MT
131/800/000
X22 MT Sport Excellent
138/100/000
X33 S Sport
183/600/000