در رنج قیمت 100 تا 120 میلیون تومان خودروهای داخلی و خارجی های مختلفی را میتوان خرید.در ادامه به لیست چند خودرو در این رنج قیمت اشاره شده است.

اگر قصد خرید خودرو با بودجه 100 تا 120 میلیون تومان را دارید باید بدانید با این مقدار سرمایه می‌توانید خودرو‌های خارجی و داخلی در کلاس‌های مختلف و با کرکرد‌های متفاوت خریداری کنید.