نوسانات قیمت ارز این روزها تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو برجای گذاشته و در بازار با ثبات این روزهای خودرو، بیشترین کاهش قیمت با ۴ میلیون تومان به چانگان CS۳۵ اختصاص یافت.چانگان CS35 که ابتدا به صورت وارداتی به بازار عرضه می‌شد مدتی است که در سایت کاشان سایپا مونتاژ می‌شود.کراس‌اوور چینی سایپا نسبت به سال گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است.این خودرو نسبت به قیمت روز قبل 4 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده که عدد ناچیزی در مقابل افزایش آن در ماه قبل است. در حال حاضر قیمت این خودرو در بازار 129 میلیون تومان است.