اگر قصد خرید خودرو با بودجه ۸۵۰ تا یک میلیارد تومان را دارید باید بدانید که این بازه مملو از خودروهای لوکسی است که فارق از قیمت واقعیشان در این بازه قرار گرفته است.

ممکن است بعضی از این خودروها را دربازه قیمتی پائین‌تر نیز پیدا کنید.در جدول زیر بعضی از این خودروها با کارکرد و برند‌های متفاوت گردآوری شده است.