برای خرید خودروی دنا در بازار باید از ۶۵ میلیون تا ۷۳ میلیون تومان هزینه کرد. برای خرید خودروی دنا در بازار باید از ۶۵ میلیون تا ۷۳ میلیون تومان هزینه کرد. قیمت جدید خودروی دنا در ندل های مختلف ویژه شهریور 97 به شرح زیر می باشد: