مینی کوپر با مبلغ ۵۳۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. قیمت خودروهای مینی کوپر در بازار خودروی ایران در شهریور ماه 97 به شرح زیر می باشد .