فروش محصولات ایران خودرو سال 98 پیش فروش محصولات شركت ایران خودرو به مناسبت اعیاد مبارك و فرخنده قربان و غدير خم با نرخ جديد سود مشاركت و موعد تحویل سال 98 آغاز شد.


لطفا جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

فروش محصولات ایران خودرو سال 98 مشاوره و خرید اقساطی : 77480480-021

نکات مهم :

در اين بخشنامه ھر كد ملي مجاز به ثبت نام فقط يك دستگاه خودرو مي باشد.

امكان ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشتريان حقیقي فراھم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمايندگي و مشتريان حقوقي مجاز نمي باشد.

كلیه مشترياني كه ۶ ماھه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از اين بخشنامه نیستند. بديھي است ھر ثبت نام مغاير با شرايط اين بخشنامه از سوي شركت يكطرفه ابطال خواھد شد.

محدوديت سه بند بالا پس از ٢۴ ساعت از شروع ثبت نام برداشته خواھد شد.

در اين بخشنامه، امکان صلح تا يك مرتبه وجود دارد.

قیمت نھايي خودرو در اين شرايط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد.