قیمت یک دستگاه خودرو بورگوارد BX۷ با مبلغ 530 میلیون تومان در بازار ایران معامله می شود.
قیمت محصولات بورگوارد و ولوو در بازار ایران به شرح زیر است :