متقاضیان فروش اقساطی خودرو با اطمینان خاطر می توانند از طرح های فروش اقساطی خودرو استفاده نمایند که در زمان خرید خودرو، سند به نام مشتری و در رهن شرکت صادر می گردد.

اطلاعات بیشتر : تلفن واحد فروش : 77480480-021 | 77164810-021