با بودجه 50 میلیون تومان در حال حاضر در بازار خودرو چه خودروهایی را می توان خرید.
خودروهای زیر 50 میلیون تومان :