گروه خودروسازی سايپا طرح فروش متنوع محصولات خود را از ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 30 خردادماه سال جاری ویژه تیرماه 97 آغاز می‌كند. گروه خودروسازی سايپا طرح فروش متنوع محصولات خود را از ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 30 خردادماه سال جاری ویژه تیرماه 97 آغاز می‌كند. گروه خودروسازي سايپا در راستاي پاسخگويي به نياز هموطنان گرامی ؛ فروش فوری و پیش فروش انواع محصولات گروه خودروسازی سایپا را در این طرح فروش جاری خواهد كرد که مصرف کنندگان نهائی صرفا با محدودیت ثبت كد ملي و از طریق اینترنت خواهند توانست خودروي موردنياز خود را خريداري كنند. بر اين اساس با برنامه ريزي صورت گرفته مشتريان واقعي مي تواننداز طريق مراجعه به سايت اينترنتي فروش گروه خودروسازي سايپا، يكي از روش هاي فروش را انتخاب و نياز خودرويي خود را تامين كنند. گروه خودروسازي سايپا پس از طرح ويژه عيد فطر، در اين طرح كه از روز چهارشنبه 30 خردادماه ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد كه بر اساس اين طرح فقط مصرف كنندگان نهايی، صرفا با ثبت كد ملی خواهند توانست خودروی موردنياز خود را خريداری كنند.