شرایط جدید پیش فروش خودروی بسترن B30 با موعد تحویل مهر 97 و شهریور 97 اعلام شد.شرایط پیش فروش خردادماه خودروی B30 با موعدهای تحویل مرداد، شهریور و مهرماه 1397 ویژه خرداد ماه 97 به شرح زیر می باشد:
شرایط جدید پیش فروش خودروی بسترن B30 - خرداد 97: