آخرین لیست قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو - خرداد 97
با توجه به جدیدترین لیست قیمت منتشر شده از سوی ایران خودرو، رنو کپچر از لیست محصولات این شرکت خط خورده است.
لیست قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو - خرداد 97: