ماموت خودرو نماینده محصولات سواری فولکس واگن ، قیمت جدید پاسات 2018 را اعلام نمود.
شرایط فروش پاسات با تحویل 30 روزه نیز از صبح امروز آغاز شده است.
خودرو قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان)
پاسات 2018

303/000/000 308/000/000