شرکت مدیران خودرو نماینده محصولات چری در ایران، لیست قیمت جدید محصولات چری را با توجه به تغییرات قیمت ارز منتشر کرد.
لیست قیمت جدید محصولات چری در ایران :

خودرو قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان)
آریزو5 دنده ای 73/300/000 74/100/000
آریزو5 توربو 91/100/000 92/100/000
تیگو 5 آپشنال (IL) 109/500/000 111/700/000
تیگو 5 آپشنال (IE) 115/000/000 117/300/000
تیگو 7 150/700/000 152/300/000