قیمت جدید هایما S7 و هایما S5 ایران خودرو - اردیبهشت 97
ایران خودرو قیمت جدید هایما S5 و S7 اتوماتیک در اردیبهشت 97 را اعلام نمود.

قیمت جدید هایما S5 و S7 اتوماتیک- اردیبهشت 97:

خودرو
قیمت قبل (تومان)
قیمت جدید (تومان)
هایما S5

90/000/000
98/642/000
هایما S7

95/176/000
104/313/000