آسان موتور قیمت هیوندای النترا 2018 را با توجه به تغییرات نرخ ارز در اردیبهشت 97 افزایش داد.

قیمت جدید هیوندای النترا با مدل 2018 - اردیبهشت 97:

خودرو قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان)
النترا 2018

215/517/000 224/570/000