پیش فروش مشارکتی سایپا - سراتو 2000
طرح جدید پیش فروش مشارکتی سایپا کیا سراتو 2000 به صورت محدود توسط سایپا آغاز خواهد شد.
به اطلاع متقاضیان محترم محصولات سایپا میرساند، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید سراتو به صورت محدود به شرح زیر می باشد:
خودرو سراتو 2000

پیش پرداخت (تومان) 75/000/000
سود مشارکت 12%
سود انصراف 10%
زمان ارسال دعوتنامه خرداد 97