فروش اقساطی خودرو ام وی ام تحویل فوری

 قابل توجه متقاضیان محترم فروش اقساطی ام وی ام مدیران خودرو، شرایط جدید فروش اقساطی خودروهای ام وی ام مدیران خودرو توسط پدیده خودرو تیراژه آغاز شد.در این شرایط فروش اقساطی ام وی ام ایکس 22، ام وی ام 110، ام وی ام 315 هاچ بک، ام وی ام ایکس 33، موجود می باشد. جزئیات شرایط فروش اقساطی ام وی ام در ادامه مشاهده نمایید:

فروش اقساطی ام وی ام ایکس 33 - تحویل فوری

 تیپ اسپورت
مبلغ پیش پرداخت : 44.000.000 تومان
اقساط: 12 ماهه (به صورت 2 چک 6 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 3 چک 6 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 4 چک 6 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 5 چک 6 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 6 چک 6 ماهه)
اتوماتیک
مبلغ پیش پرداخت : 24.780.000 تومان زمان ثبت نام
مبلغ 8.260.000 تومان یک فقره چک 2 ماهه
الباقی اقساطی به صورت:
اقساط: 12 ماهه (به صورت 3 چک 4 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 6 چک 3 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 8 چک 3 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 10 چک 3 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 12 چک 3 ماهه)
 
اتوماتیک اسپورت
مبلغ پیش پرداخت : 26.400.000 تومان زمان ثبت نام
مبلغ 8.800.000 تومان یک فقره چک 2 ماهه
الباقی اقساطی به صورت:
اقساط: 12 ماهه (به صورت 3 چک 4 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 6 چک 3 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 8 چک 3 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 10 چک 3 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 12 چک 3 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید (در هر شرایط مبلغ چک ها متفاوت و قابل تغییر می باشد لطفا با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید)
ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)
 

فروش اقساطی ام وی ام 110 - تحویل فوری

اسپورت لاکچری
مبلغ پیش پرداخت : 7.980.000 تومان زمان ثبت نام
مبلغ 7.980.000 تومان یک فقره چک 2 ماهه
الباقی اقساطی به صورت:
اقساط: 12 ماهه (به صورت 3 چک 4 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 6 چک 3 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 8 چک 3 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 10 چک 3 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 12 چک 3 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید (در هر شرایط مبلغ چک ها متفاوت و قابل تغییر می باشد لطفا با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید)
ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)

فروش اقساطی ام وی ام ایکس 22 - تحویل فوری

 تیپ دنده ای
مبلغ پیش پرداخت : 31.750.000 تومان
اقساط: 12 ماهه (به صورت 4 چک 3 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 6 چک 3 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 8 چک 3 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 10 چک 3 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 12 چک 3 ماهه)
 تیپ دنده ای اسپورت اکسلنت
مبلغ پیش پرداخت : 33.250.000 تومان
اقساط: 12 ماهه (به صورت 4 چک 3 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 6 چک 3 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 8 چک 3 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 10 چک 3 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 12 چک 3 ماهه)
 تیپ اتوماتیک
مبلغ پیش پرداخت : 36.200.000 تومان
اقساط: 12 ماهه (به صورت 4 چک 3 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 6 چک 3 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 8 چک 3 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 10 چک 3 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 12 چک 3 ماهه)
 تیپ اتوماتیک اکسلنت
مبلغ پیش پرداخت : 37.750.000 تومان
اقساط: 12 ماهه (به صورت 4 چک 3 ماهه)
اقساط: 18 ماهه (به صورت 6 چک 3 ماهه)
اقساط: 24 ماهه (به صورت 8 چک 3 ماهه)
اقساط: 30 ماهه (به صورت 10 چک 3 ماهه)
اقساط: 36 ماهه (به صورت 12 چک 3 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید (در هر شرایط مبلغ چک ها متفاوت و قابل تغییر می باشد لطفا با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید)
ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)
 
 متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، موجودی خودرو، مشاوره خرید و هرگونه سوال لطفا با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید :
021-77480480 | 021-77164810