افزایش قیمت محصولات سایپا به صورت رسمی / سند
نمایندگی‌های گروه سایپا از تاریخ 9 اردیبهشت ماه 97 لازم به اجرای فروش محصولات با قیمت جدول ارائه شده می‌باشند.

براساس بخشنامه‌ای که این شرکت امروز به نمایندگی‌های فروش خود ابلاغ کرده است قیمت محصولات این شرکت به طور میانگین حدود چهار میلیون تومان و تا حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.