خودروی جدید لوکسژن S5

 
 مشخصات کامل فنی خودروی جدید لوکسژن S5 محصول جدید آرمان موتور کویر در ایران :
 
مشخصات فنی :

تجهیزات ایمنی:

تجهیزات و امکانات رفاهی :

تکنولوژی های پیشرفته: