مشخصات فنی سانگ یانگ کوراندو جدید مدل 2018 در ایران:
 
ویژگی های فنی :
امکانات ایمنی:
امکانات رفاهی : 
امکانات ظاهری: