شرایط ویژه اقساطی محصولات سایپا ویژه کارکنان نیروهای مسلح و فرهنگیان
شرایط جدید فروش اقساطی محصولات سایپا ویژه پرسنل محترم نیروهای مسلح ، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و پرسنل وزارت آموزش و پروش آغاز شد.
شرایط جدید فروش اقساطی سایپا ویژه پرسنل محترم نیروهای مسلح ، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و پرسنل وزارت آموزش و پروش به شرح زیر می باشد: