فروش فوری ال 90 ویژه بهمن 96
فروش فوری تندر ال 90 ویژه بهمن ماه 96 آغاز شد.
شرایط فروش فوری نقدی خودروهای تندر ال 90 و پارس تندر با مدل 96 به تعداد بسیار محدود ویژه بهمن 96 به شرح زیر می باشد :