تکنولوژی قطعه سازان ایرانی در حد خانواده پراید و 405 است
رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه تکنولوژی و دانش فنی کنونی قطعه‌سازی کشور در حد خانواده پراید، ۴۰۵ و ال۹۰ است، گفت: قطعه‌سازان منابع مالی کافی برای توسعه دانش فنی و تکنولوژی ندارند.
 
رضا رضایی با بیان اینکه امروز قطعه‌سازان کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار داشت: لازمه توسعه صنعت قطعه‌سازی کشور حمایت دولت از این حوزه و ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای تکنولوژی واحدهای قطعه‌ساز است که متاسفانه تاکنون این حمایت‌ها انجام نشده است.وی با بیان اینکه قطعه‌ساز به سختی مطالبات خود را از شرکت‌های خودروساز دریافت می‌کند، افزود: طبیعی است که در این شرایط منابع مالی کافی برای توسعه دانش فنی و تکنولوژی وجود نداشته باشد. رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به قراردادهای جدید خودرویی و حضور قطعه‌ساز ایرانی در تولید محصولات مشترک، تصریح کرد: خودروسازان خارجی در حال ارزیابی توانایی قطعه‌سازان ایرانی در تولید قطعات محصولات مشترک هستند اما مجهز نبودن قطعه‌سازان به دانش فنی جدید کار را مشکل کرده است. رضایی تصریح کرد: تکنولوژی و دانش‌فنی امروز قطعه‌سازی کشور در حد خانواده پراید، 405 و ال 90 است که برای توسعه آن باید توجه جدی به مدیریت دانش فنی و حمایت دولت از قطعه‌سازان شود.