تحویل خودروی پژو پارس ایران خودرو - مشتری عزیز جناب آقای حاج علی
با تشکر از اعتماد شما - پدیده خودرو تیراژه