تحویل خودرو سایپا 131

 تحویل خودرو سایپا 131 مشتری گرامی جناب آقای عزیزی
با تشکر از خرید شما - پدیده خودرو تیراژه