مشخصات فنی MG 360مشخصات فنی MG 360
 خودروی ام جی 360 ارمغان نوآوری های شرکت ام جی در کلاس خودروهای خانوادگی است که در طراحی بروز شده این خودرو ضمن استفاده از فضای بیشتر در کنار امنیت مضاعف از امکانات رفاهی قابل توجهی در مقایسه با نسل قبلی این کلاس استفاده میشود. این خودرو مدل تکامل یافته ام جی 350 می باشد که در شرکت ام جی پارس بصورت مونتاژ تولید و به بازار عرضه میشود.
مشخصات کامل ام جی 360:

مشخصات فنی MG 360مشخصات فنی MG 360

 
 

مشخصات فنی MG 360مشخصات فنی MG 360