قیمت سایپا 131,قیمت سایپا در سال 96,قیمت سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت X100 سایپا فروردین 96,قیمت سایپا 131,قیمت سایپا در سال 96,قیمت سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت X100 سایپا فروردین 96,
 بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا خودرو سایپا  131 و 132 مدل اس ای با قیمت نهایی 20 میلیون و 837 هزار تومان، سایپا 111مدل اس ای با قیمت نهایی 21 میلیون و 67 هزار تومان و سایپا 141مدل اس ای با قیمت نهایی 19 میلیون و 637 هزار تومان از سوی این شرکت فروخته می شود. گفتنی است قیمت های اعلام شده بر اساس بیمه شخص ثالث سال 96 محاسبه شده است.
 

قیمت سایپا 131,قیمت سایپا در سال 96,قیمت سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت X100 سایپا فروردین 96,قیمت سایپا 131,قیمت سایپا در سال 96,قیمت سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت X100 سایپا فروردین 96,