قیمت پارس خودرو فروردین 96,قیمت روز پارس خودرو,قیمت محصولات پارس خودرو,قیمت پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو فروردین 96,قیمت برلیانس در سال 96,قیمت ساندرو در سال 96,قیمت خودرو در سال 96,قیمت جدید محصولات پارس خودرو فروردین 96,قیمت پارس خودرو فروردین 96,قیمت روز پارس خودرو,قیمت محصولات پارس خودرو,قیمت پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو فروردین 96,قیمت برلیانس در سال 96,قیمت ساندرو در سال 96,قیمت خودرو در سال 96,قیمت جدید محصولات پارس خودرو فروردین 96,
با توجه به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1396 و همچنین با رعایت نرخ های اعلامی بر اساس تاییدیه شورای محترم رقابت (مجوز شماره 3795/95/10 مورخ 04/03/1395) قیمت جدید محصولات خودروسازی پارس خودرو به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
قیمت جدید محصولات شرکت پارس خودرو - با احتساب نرخ بیمه شخص ثالث سال 1396:

قیمت پارس خودرو فروردین 96,قیمت روز پارس خودرو,قیمت محصولات پارس خودرو,قیمت پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو فروردین 96,قیمت برلیانس در سال 96,قیمت ساندرو در سال 96,قیمت خودرو در سال 96,قیمت جدید محصولات پارس خودرو فروردین 96,قیمت پارس خودرو فروردین 96,قیمت روز پارس خودرو,قیمت محصولات پارس خودرو,قیمت پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو در سال 96,قیمت محصولات پارس خودرو فروردین 96,قیمت برلیانس در سال 96,قیمت ساندرو در سال 96,قیمت خودرو در سال 96,قیمت جدید محصولات پارس خودرو فروردین 96,