قیمت محصولات سایپا سال96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت محصولات سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا نوروز 96,قیمت 96 محصولات سایپا,قیمت محصولات سایپا مدل 96,فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 96,قیمت خودروهای سایپا در سال 96,قیمت محصولات سایپا سال96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت محصولات سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا نوروز 96,قیمت 96 محصولات سایپا,قیمت محصولات سایپا مدل 96,فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 96,قیمت خودروهای سایپا در سال 96,
 با توجه به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1396 و همچنین با رعایت نرخ های اعلامی بر اساس تاییدیه شورای محترم رقابت (مجوز شماره 3795/95/10 مورخ 04/03/1395) قیمت جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
قیمت جدید خودروهای شرکت سایپا -با احتساب نرخ بیمه شخص ثالث سال 1396:

قیمت محصولات سایپا سال96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت محصولات سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا نوروز 96,قیمت 96 محصولات سایپا,قیمت محصولات سایپا مدل 96,فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 96,قیمت خودروهای سایپا در سال 96,قیمت محصولات سایپا سال96,قیمت محصولات سایپا در سال 96,قیمت محصولات سایپا فروردین 96,قیمت محصولات سایپا نوروز 96,قیمت 96 محصولات سایپا,قیمت محصولات سایپا مدل 96,فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 96,قیمت خودروهای سایپا در سال 96,