رتبه نخست رشد تولید خودرو در جهان به ایران رسید
 
اتحادیه بین المللی وسایل نقلیه موتوری اعلام کرد در سال میلادی گذشته تولید خودرو ایران از یک میلیون دستگاه عبور کرد و در میان تولیدکنندگان خودرو، ایران بالاترین رشد تولید را در این سال به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۰ دستگاه خودرو در ایران طی سال ۲۰۱۶ تولید شد که ۱ میلیون و ۷۴ هزار دستگاه از این رقم مربوط به خودروهای سواری و ۹۰ هزار ۷۱۰ دستگاه مربوط به خودروهای تجاری بوده است.

ایران از نظر تولید خودرو در جهان طی سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۸ را به خود اختصاص داده است. ایتالیا با تولید ۱ میلیون و ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو یک پله پایین تر از ایران و در رتبه ۱۹ قرار گرفته است.

چین با تولید ۲۸ میلیون ۱۱۸ هزار دستگاه خودرو در رتبه نخست جهان و آمریکا با تولید ۱۲ میلیون و ۱۹۸ هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با تولید ۹ میلیون و ۲۰۴ هزار دستگاه در رتبه سوم جهان از این نظر قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری ۱۴ و از نظر تولید خودروهای تجاری ۲۱ بوده است. اما به لحاظ رشد تولید خودرو رتبه نخست جهان به ایران اختصاص داشته است.

تولید خودرو ایران در سال ۲۰۱۶ با رشد ۱۸٫۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده که بالاترین رشد تولید خودرو در جهان محسوب می شود. چین با رشد ۱۴٫۵ درصدی در رتبه دوم و ترکیه با رشد ۹٫۴ درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

این نهاد تخصصی کل تولید خودرو جهان در سال ۲۰۱۶ را ۹۴ میلیون و ۹۷۶ هزار دستگاه اعلام کرده است که ۷۲ میلیون و ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۲ میلیون و ۸۷۱ هزار دستگاه خودرو تجاری بوده است. سهم ایران از کل تولید خودرو جهان در این سال بالغ بر ۱٫۲۲ درصد بوده است.

تولید خودرو جهان در این سال رشد ۴٫۵ درصدی داشته است.