رنو فرانسه با ترکیبی از خودروهای سدان، کراس اوور، شاسی بلند و برقی خود به نمایشگاه خودرو ژنو آمده است.

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

بر اساس این گزارش غرفه شلوغ رنو در نمایشگاه، خودروهای زیادی در مدل‌های مختلف از جمله کپچر و کولئوس، که در بازار ایران هم حضور موفقی دارند را به خود می‌بیند. رنو کپچر 2018 به احتمال فراوان از نیمه دوم سال 96 وارد کشورمان خواهد شد.

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017

رنو کپچر جدید در نمایشگاه ژنو 2017