تحویل خودرو سمند,سمند,فروش اقساطی سمند,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو مشتریانتحویل خودرو سمند,سمند,فروش اقساطی سمند,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو مشتریان

 تحویل خودرو سمند جناب آقای بابک فرهادی - 11 اسفند ماه 95
با تشکر از اعتماد و همراهی شما با پدیده خودرو تیراژه