اصل90 رأی نهایی خود پیرامون ثبت سند خودرو را اعلام نکرد
عضو ناظر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل 90 به دلیل وجود ابهامات قانونی در خصوص ثبت سند خودرو در دفترخانه رأی نهایی را اعلام نکرده است. محمد اسماعیل سعیدی، عضو ناظر در کمیسیون اصل نود اظهار داشت: تمامی اختلاف نظرهای میان نیروی انتظامی و کانون سردفترداران در رابطه با برگ سبز خودرو،  به دلیل ابهام در قانون است. وی تصریح کرد: در بحث ثبت سند خودرو قانون می‌گوید بعد از انجام روند نقل و انتقالات به دفترخانه مراجعه شود اما صراحتا اعلام نشده که آیا این موضوع اجباری است یا خیر؟ بنابراین این اختلاف نظرها به دلیل برداشت متفاوت از قانون است. سعیدی ادامه داد: به اعتقاد بنده، برای راحتی حال شهروندان و هزینه کمتر، ثبت سند خودرو در دفترخانه باید از اجباری بودن خارج و اختیاری شود. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: با توجه به رأی مجلس شورای اسلامی به تمکین روال جاری( ثبت سند خودرو در دفترخانه)، اختلاف نظرهایی در کمیسیون میان نمایندگان به وجود آمد که به دلیل ابهام قانونی مذکور، در حال حاضر رأی نهایی اعلام نشده است.