تحویل پورشه پانامرا اسفند 95,پورشه پانامرا 2011,تحویل خودرو مشتریان اسفند 95,پدیده خودرو تیراژهتحویل پورشه پانامرا اسفند 95,پورشه پانامرا 2011,تحویل خودرو مشتریان اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه

 مشتری عزیز جناب آقای قالبی خریدار خودرو پورشه پانامرا - تحویل 4 اسفند 95
با تشکر از خرید و اعتماد شما. با پدیده خودرو تیراژه همراه باشید