تحویل خودرو دنا اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو مشتریان,تحویل خودرو دنا اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو مشتریان,

 مشتری عزیز جناب آقای رحمتی خریدار خودرو دنا ایران خودرو - تاریخ تحویل 4 اسفند 95
با تشکر از اعتماد شما. با پدیده خودرو تیراژه همراه باشید.