تحویل پراید اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو مشتریان,تحویل پراید اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو مشتریان,

مشتری عزیز جناب آقای مقصودی خریدار سایپا 131 - تحویل 3 اسفند 95
با پدیده خودرو تیراژه همراه باشید. هدف ما جلب رضایت مشتریان می باشد.