تحویل خودرو اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل سایپا 131 اسفند 95,تحویل خودروهای مشتریان,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل سایپا 131 اسفند 95,تحویل خودروهای مشتریان,پدیده خودرو تیراژه,

 تحویل خودروی مشتریان - مشتری عزیز سرکار خانم ر.محمدوند - خودرو سایپا 131 تاریخ تحویل 1 اسفند 95
هدف ما جلب رضایت و اعتماد شما می باشد.
با تشکر از اعتماد شما - با پدیده خودرو تیراژه همراه باشید.