تحویل خودرو اسفند 95,تحویل تیبا اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودروی مشتریان,تحویل خودرو اسفند 95,تحویل تیبا اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودروی مشتریان,

 تحویل خودروی مشتریان - جناب آقای محمد هادی فاضل - خودرو تیبا محصول سایپا - تاریخ تحویل: 3 اسفند 95
هدف ما جلب رضایت و اعتماد مشتریان می باشد
با تشکر از اعتماد شما - با پدیده خودرو تیراژه همراه باشید