تحویل خودرو دنا,تحویل خودرو 2 اسفند 95,تحویل خودرو دنا اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو دنا,تحویل خودرو 2 اسفند 95,تحویل خودرو دنا اسفند 95,پدیده خودرو تیراژه,

 تحویل خودروی دنا مشتری عزیز جناب آقای محمد رضا نصر - 2 اسفند 95
هدف ما جلب اعتماد و رضایت مشتریان می باشد
با تشکر از اعتماد شما - با پدیده خودرو تیراژه همراه باشید